En god beslutning

En god beslutning er en bok som tar for seg hvordan du kan ta bedre beslutninger, med syv ulike teknikker. Boken er skrevet av psykolog og offiser Nils Tore Meland. Den finnes tilgjengelig som både trykket bok og lydbok, som noen ganger er gratis tilgjengelig i prøveperioder hos lydbokselskapene.

Lytt til En god beslutning - gratis i 30 dager på Storytel

Om "En god beslutning" og Nils Tore Meland

Vi tar tusenvis av beslutninger hver dag. Mange av de er helt trivielle, og påvirker ikke livet vårt videre. Andre er svært viktige, uansett om vi vet det der og da, eller ikke tenker over hvilke følger beslutningen vil få.

I følge forfatteren er det omtrent halvparten av våre beslutninger som slår feil. Det kan være fordi vi tar en rask beslutning uten å tenke oss om, eller at vi tar vår beslutning basert på feil, for lite eller for mye informasjon. Det kan dessuten være at vi helt avstår fra å ta en beslutning, eller utsetter beslutningen til det er for sent.

Det Nils Tore Meland prøver å gjøre med sin bok, En god beslutning, er å gi deg noen verktøy for å ta bedre beslutninger. Noe av tanken med boken er at det er bedre å benytte mer tid på å ta en god beslutning til å begynne med, istedenfor å ta en feilaktig beslutning som må korrigeres.

Hvem er "En god beslutning" for?

Alle tar beslutninger, og det er mulig å hevde at beslutningene vi tar i hverdagen som mennesker er viktigere enn beslutninger som bedriftsledere eller militæret står ovenfor. Gitt dette er denne boken for alle.

Samtidig er det viktig at du virkelig ønsker å lese denne boken med et åpent sinn, den vil ikke forandre dine beslutningsprosesser over natten.

Lytt gratis til "En god beslutning"

Du kan lytte til denne lydbok, og mange andre, helt gratis i 30 dager på Storytel.

En god beslutning
Prøv gratis i 30 dager:
Storytel