God pappa: En håndbok

Psykolog Peder Kjøs' kritikerroste guide til det å være far lærer deg den mer moderne farsrollen, hvor far i huset tar del i ting som bleieskift, legging, lek og det å gi omsorg. I våre dager stilles det kanskje andre krav til fedre enn tidligere, og God pappa kan hjelpe nybakte foreldre å ikle seg nyere mamma- og papparoller. Boka er tilgjengelig som en 4 timer og 58 minutters lang lydbok lest inn av forfatteren selv, som kan skilte med både fagkunnskap og tilstrekkelig personlig erfaring. Peder Kjøs kan gi deg gode råd om oppdragelse, fra oppvekstårene og inn i voksenlivet.

Lytt til God pappa: En håndbok - gratis i 30 dager på Fabel

Å lære barna å ha god selvfølelse og evne til selvstendighet er alfa og omega når det kommer til barneoppdragelse, og Kjøs har svarene på hvordan vi får til dette. Som pappa kan forfatteren fortelle om hvor viktig det er å komme godt overens med svigerforeldre, og hvordan det å være en god far også er noe du gjør for din partners skyld. Kjøs forklarer deg relasjonen mellom barn og foreldre fra en psykolog sitt perspektiv, viktige trekk innen barns utvikling, og råd om hva som kan gjøres i praktisk situasjoner. I tillegg gir boka formaninger om hvordan du som far finner din egen vei.

Hvem egner boka seg for?

God pappa: En håndbok passer åpenbart for kommende og nybakte fedre som trenger alle råd de kan få om hvordan være en best mulig pappa. Viktigheten av å ta papparollen på alvor må aldri forsømmes, og her finnes det nok av tips å snappe opp. Til og med nye mødre kan dra nytte av de gode rådene og den sårt trengte informasjonen boka gir. Kjøs har selv tre barn, og tilhører dermed den gruppen av menn som best kan forklare hva det vil si å være far: nemlig fedre. God pappa kom ut i 2009, og fås som gratis lydbok.

Lytt til God pappa: En håndbok gratis

God pappa er tilgjengelig som lydbok, og i en begrenset tidsperiode kan du lytte til den gratis. Ulike lydbokapper tilbyr denne, og andre bøker. Det finnes mange bøker der ute om det å være forelder, men ikke alle fokuserer på den moderne pappa i dagens Norge, som nyter pappapermisjoner og helst skal ha mye tid til å være sammen med barna. Et barn skal ha muligheten til å utvikle egen personlighet på best mulig måte, og da er særlig de første årene viktige. Lytt til God pappa: En håndbok, som tar deg med mot første steg for å bli en god pappa!

God pappa: En håndbok
Prøv gratis i 30 dager:
Fabel