Markens grøde

Innen norsk litteratur trenger Hamsun ingen introduksjon, da han regnes som en av landets desiderte beste forfattere gjennom tidene. Tilhengere av bøkene hans må dog forsone seg med mannens kontroversielle politiske synspunkter, og hans forkjærlighet for nasjonalisme. I Markens Grøde kommer enkelte av Hamsuns mindre politisk korrekte holdninger fram, og de lærde strides om hvordan denne Nobelpris-romanen så vel som andre verker av Knut Hamsun, egentlig bør leses i dag. Markens Grøde bør likevel sjekkes ut.

Lytt til Markens grøde - gratis i 30 dager på Fabel

Handling

Markens Grøde er historien om hvordan en gård ved navn Sellenraa går fra å være en liten jordgamme til å bli et gårdsbruk. Hovedpersonen i romanen heter Isak, og han er arbeidsjernet som står for gårdens utvidelse sammen med Inger, som han etter hvert får to sønner og en datter sammen med. Datteren har imidlertid harepest, og Inger dreper henne. Dette skaper reaksjoner i lokalmiljøet, og Inger havner i fengsel. Etter hvert som hun kommer tilbake, kommer det fram at hun savner byen.

Senere startes malmdrift i de nærliggende fjellene, og Hamsun personlige skepsis til industrialisering og urbanisering kommer fram. Dette traff utvilsomt en nerve i 1917, året da boka kom ut, og det kommer fram fremtidskritikk det kan være verdt å få med seg i dag. Med sin elegante og treffende ordbruk beskriver Hamsun utfordringene knyttet til det å etablere seg, og hvor lett det er å bli et offer for blant annet naturkreftene.

Hvem bør lese Markens Grøde?

Markens Grøde kan leses som et tidsbilde, og dersom du ønsker å forstå forfatterens samtid er dette et praktverk. Boken ble skrevet under første verdenskrig, og det kan være lærerikt og tankevekkende å forstå de historiske og politiske omstendighetene Hamsuns Nobelpris-verk ble skrevet under. Mange har kritisert Hamsuns mindre hederlige holdninger til det ikke-ariske, men Markens Grøde skal ikke leses på en måte som forskjønner hatefulle holdninger. Snarere bør boka leses som en illustrasjon av de holdninger som var langt mer vanlige før.

Hamsuns lag med pennen er det ingen som kan si noe på, og måten han skriver på er elegant og poetisk. Nå som boka er tilgjengelig lydbok gratis i en viss periode, er det bare å slå til. Markens Grøde er et vindu til et tilbakelagt stadium i norsk historie, men som vi likevel ikke må glemme. Boka er således et stikk til vår egen tid, og bør lære oss hvilke holdninger som bør begraves.

Lytt til Markens Grøde gratis

Markens Grøde og andre storslåtte litterære verker kan nå fås som lydbok, og ulike lydbokapper lar deg lytte gratis innenfor en gitt tidsperiode. Få, om noen, norske forfattere skriver like godt som Knut Hamsun, og med Markens Grøde beskrives en svunnen tid hvor det politiske landskapet så ganske annerledes ut enn i dag, i løpet av 12 timer og 52 minutter. Jordbrukseposet er en fengslende historie og blir blant annet regnet for å være en hyllest til naturen og og bygdelivet.

Markens grøde
Prøv gratis i 30 dager:
Fabel