Nine Lies about Work

Er du på jakt etter en lydbok som tar for seg myter og sannheter om arbeidslivet? Da er Nine Lies About Work boken for deg. Din organisasjons kultur er også nøkkelen til dens suksess, og det å planlegge på strategisk vis er derfor helt grunnleggende. De ansattes kompetanse måles og eventuelle svakheter slås ned på. De ansatte ønsker tilbakemeldinger. Eller, er det egentlig slik? Ifølge forfatterne Marcus Buckingham og Ashely Goodall er dette løgn.

Lytt til Nine Lies about Work - gratis i 30 dager på Storytel

Nine Lies About Work er en inspirerende og smått provoserende bok som avkrefter myter om arbeidslivet. Ifølge forfatterne er det mange misoppfattelser som preger organisasjoner rundt om i verden. Forfatterne har forsøkt å se forbi disse misoppfattelsene og finne ut hva som faktisk er sannheten. De to forfatterne er selv ledere i organisasjoner, og ønsker å belyse viktigheten av individuelle forskjeller. Individets egenskaper er tross alt viktigere enn teoretiske antagelser, mener de. Du kan nå lytte til denne lydboken gratis!

Handling i Nine Lies About Work

Dette er en lydbok for deg som er ute etter mer kunnskap om arbeidslivets oppbygning og virkemåte. I boken kommer forfatterne med interessante historier og analyser av arbeidslivet, og som to frittenkende ledere belyser de viktigheten av det mange ikke tenker over. Boken tar blant annet opp at teamets samhørighet og styrke er langt viktigere enn bedriftens kultur. De mener det bør være mindre fokus på planlegging, og mer fokus på den enkelte arbeidstakers evner.

Lytt til Nine Lies About Work gratis

Ønsker du å lære mer om hvilke myter de to forfatterne mener kan avkreftes? Nine Lies About Work gir deg innsikt i arbeidslivets mange fallgruver, og er som sådan en bok som passer for alle bedriftsledere, men også deg som bare ønsker å lære mer om organisasjonens oppbygning. Du kan nå lytte gratis til Nine Lies About Work via en lydbok-app i en begrenset periode. La deg begeistre, på lik linje med tusenvis av andre lydbok-lyttere!

Nine Lies about Work
Prøv gratis i 30 dager:
Storytel